Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot!

PAKTUM

Kérdések-Válaszok

Mi a paktum?

A paktum egy olyan együttműködési forma, mely a munkaerő-piaci helyzet javítását célozza meg. A paktum egy nyitott együttműködési szerveződés, melyhez bármikor szabadon lehet csatlakozni.

Mi a paktum célja?

A paktum célja Szombathely és járás területén a munkaerőpiac bővítése, a foglalkoztatottsági valamint képzettségi szint növelése által, továbbá a partnerségi együttműködések erősítése.

Kik a paktum tagjai?

TOP projektet megvalósító konzorciumi tagok:

 • Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (konzorciumvezető),
 • Vas Megyei Kormányhivatal,
 • Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa,
 • Szombathelyi Képző Központ Nonprofit Kft

További együttműködő szervezetek:

 • Vas Megyei Önkormányzat,
 • Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,
 • valamint mindazon szervezetek, akik szándéknyilatkozat aláírásával jelezték együttműködési igényüket
Milyen pályázati forrásól valósul meg a paktum?

A paktum, a „Gazdaság – és Foglalkoztatásfejlesztési partnerség a Szombathelyi Járás területén” című TOP-6.8.2-15-SH1-2016-00001 kódszámú projekt keretében valósul meg.

Mi a Paktum iroda elérhetősége?

AGORA Savaria Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Március 15. tér 5.
Telefon: 94/312-666
E-mail: paktum@agora-savaria.hu
Honlap: www.paktumiroda.hu

Bővebb információt a KAPCSOLAT menüpontban talál.

Hogyan lehetek paktumszervezeti tag?

Amennyiben csatlakozni szeretne a paktumszervezethez, a letölthető dokumentumok menüpont alatt található szándéknyilatkozat kitöltött, aláírt példányát szíveskedjen eljuttatni személyesen vagy postai úton a Szombathelyi Képző Központ Nonprofit Kft. - 9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 8-10. - címére.

Kinek ajánljuk programunkat?

Projektünket álláskeresőknek, valamint új munkaerő felvételét fontolgató munkáltatóknak ajánljuk.

A program célcsoportjaival kapcsolatban bővebb információ a PAKTUM BEMUTATÁSA ÉS PAKTUMSZERVEZETI TAGOK menüpontban található.

Milyen támogatást, segítséget kaphatok munkáltatóként?

A célcsoportba tartozó álláskereső foglalkoztatása esetén a következő támogatások adhatóak:

 • Bértámogatás
 • Bérköltségtámogatás (kétféle konstrukcióban nyújtható)
 • Lakhatási támogatás
 • Helyközi utazási támogatás

Bővebb információt a FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK menüpontban talál.

Milyen kötelezettséggel jár a paktumszervezeti tagság?

A szándéknyilatkozatot kitöltő szervezet hivatalosan is megerősíti együttműködési szándékát, ugyanakkor kötelező vállalást nem ró a partnerre. A különböző szerepvállalások nem kötelező érvényűek, a csatlakozással csak profitálni tud a szervezet.

Milyen támogatást, segítséget kaphatok álláskeresőként?

A Szombathelyi Képző Központ munkaerő-piaci mentorai várják azon álláskeresők jelentkezését, akik szeretnének személyre szabott segítséget kapni elhelyezkedésükkel kapcsolatban, illetve a Kormányhivatal által indítandó ingyenes képzések, támogatott foglalkoztatások iránt érdeklődnek. A Paktumiroda továbbá információt nyújt az álláskeresők számára a saját adatbázisban meglévő álláslehetőségekről, segítve ezzel elhelyezkedési esélyüket.

Bővebb tájékoztatás a ÁLLÁSKERESŐKNEK menüpontban található.

Hogyan történik azon személyek bevonása a programba, akik nem szerepelnek regisztrált álláskeresőként a kormányhivatal adatbázisában?

A Szombathelyi Képző Központban történő személyes adatfelvételt, kapcsolatfelvételt követően az általunk adott irányító lappal az ügyfelet a Szombathelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályára - 9700 Szombathely Hunyadi u. 45. - küldjük álláskeresői regisztráció céljából.

Hol tudok álláskeresőként regisztrálni?

Szombathelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
9700 Szombathely, Hunyadi u. 45.
Telefon: 06/94/522-750

Mekkora támogatási összeggel számolhat a munkáltató minimum és maximum?

A támogatás mértéke legfeljebb havonta a minimálbér 1,25-szerese és annak szociális hozzájárulási adója.

A támogatás minimum összege havonta a minimálbér és annak szociális hozzájárulási adója.

Van-e arra lehetőség, ha a munkáltató magasabb összegű munkabért kíván fizetni a program által kifizethető maximális támogatási összegnél?

Igen, a munkáltatónak természetesen van lehetősége magasabb munkabért fizetni a munkavállalónak a maximálisan fizethető támogatási összegnél. A támogatás összege azonban nem haladhatja meg az előírt maximumot.

Hogyan történik az elszámolás a program által támogatottnál magasabb munkabér fizetése esetén a Kormányhivatal felé?

A havi elszámolásoknál az elszámoló lap igényelt támogatás rovatába a maximum összeg kerül beírásra. Az elszámoláshoz az elszámoló lapon túl a munkaadónak kötelező benyújtania cégszerűen hitelesítve a bérjegyzéket, a bér és járulék kifizetését igazoló bizonylatokat és a jelenléti ívet.

Szükséges-e próbaidőt kikötnie a munkáltatónak a munkaszerződésben?

A legfeljebb 90 nap munkatapasztalat szerzésre irányuló bérköltség támogatás esetén az eljárásrend nem teszi lehetővé próbaidő kikötését. Az egyéb támogatási konstrukciók esetében a munkáltató döntése a próbaidő alkalmazása.

Próbaidő alatt megszüntethető-e a munkaviszony a munkavállaló vagy munkáltató részéről?

A munkavállaló és munkáltató is próbaidő alatt indoklás nélkül azonnali hatállyal megszüntetheti a munkaviszonyt, amely visszafizetési kötelezettséggel nem jár.

A 90 napos munkatapasztalat szerzését elősegítő támogatás esetén lehet-e a munkavállalót továbbfoglalkoztatni 6+3-es konstrukcióval?

A 90 napos munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség támogatás után indokolt esetben adható ugyanazon ügyfélhez kapcsolódóan legfeljebb 6+3 havi 70%-os bértámogatás. Ebben az esetben az ügyfelet újra álláskeresői nyilvántartásba kell venni, és a bértámogatás igénybevételéhez szükséges feltételeknek teljesülnie kell. Pl. munkáltató nettó létszámnövekedést érjen el a támogatott foglalkoztatással a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapos átlagos statisztikai állományi létszámhoz viszonyítva.

Ha a munkavállaló a munkaszerződés ideje alatt tartósan táppénzen lesz és nem tud dolgozni, melyik szervezet kockázata ez az elszámolásnál?

Amennyiben a támogatással foglalkoztatott munkavállaló táppénzen van, ezen idő alatt a munkáltató támogatást nem igényelhet utána. Az elszámoló lapot és a hozzá kapcsolódó dokumentumokat kötelező benyújtani a foglalkoztatónak, 0 Ft támogatási összeggel. Tartós táppénz esetén a támogatási szerződést meg kell szüntetni. A munkáltatónak visszafizetési kötelezettsége nem keletkezik.

Állományban lévő dolgozók szakmai fejlesztése, képzése esetén igényelhet-e a munkáltató egyéb TOP-on kívüli forrásból támogatást?

Támogatást az a munkaadó igényelheti,- az Flt 14. § ( 1 ) bekezdés g. pontja alapján-, aki olyan munkaviszonyban állót foglalkoztat, akinek a továbbfoglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható.

TOP-on kívüli egyéb képzési támogatásnál hogyan biztosítja a munkáltató, hogy továbbfoglalkoztatás a képzés nélkül nem biztosítható?

A munkáltató és munkavállaló is nyilatkozik erre vonatkozóan, erre van formanyomtatvány. Itt van továbbfoglalkoztatási kötelezettség, melyet vállalni kell mindkét félnek.

Jelen pályázat keretében van-e munkahelymegtartó bértámogatás az állományban lévő dolgozókra?

Munkahelymegtartó bértámogatásra jelenleg nincs mód ezen projekt keretein belül.

Továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamára nyújtható-e munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés?

A továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamára nem nyújtható munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés..

Mely paktumon keresztül juthat támogatáshoz az a munkáltató, aki célcsoporthoz tartozó személyt kíván foglalkoztatni?

A munkaerő-piaci programmal kapcsolatos ügyekben a kormányhivatal jár el, szorosan együttműködve a - célcsoportba tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye, vagy ennek hiányában szálláshelye szerint illetékes- járási hivatalokkal.

KÖZÖSSÉG

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

gyógypedagógus, NAV, szakmanépszerűsítő videó, pénzügyi nyilvántartó, nyomdai kisegítő, call center, lamináló gépkezelő, fodrász, információnyújtás, munkavédelemi ellenőrzés, egyszerűsített foglalkoztatás, alkatrész értékesítő, bolti eladó, állásinterjú, adminisztrátor, önkormányzatok, kiszolgáló, kertész, online vállalati szolgáltatások, ács, építés, projektmenedzser, állás Szombathely, kőműves, gépész tervező, tervezőmérnök, biztonsági őr, visszaigénylés, civil szervezetek, csomagoló, segítségnyújtás, vasalónő, csoportvezető, elektroműszerész, gépészmérnök, tűzőnő, próbaidő, minimálbér, munkavállaló, lakatos, varrónő, szakképzési hozzájárulás, grafikai munkatárs, KKV, új generáció, vállalkozás, energiahatékonyság, termékfejlesztő, villanyszerelő, facebook, angol, támogatás, ápoló, uniós források, webszerkesztő, állványozó, lángvágó, eladó, Víz- és csőhálózat szerelő, GINOP, manikűr, lovász, szigetelő, munkavédelmi hatóság, rendezvénysorozat, pályaorientáció, foglalkoztatási paktum, gépész tervező mérnök, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, gyógypedagógiai asszisztens, munkáltató, könyvelő, raktáros, kertépítő, tetőfedő, pizzafutár, férfi ruhakészítő, mérnök, ügyintéző, segédmunkás, őstermelő, szja, kézi anyagmozgató, szakács, műszaki vezető, ingyenes, gépkezelő, mobilfejlesztés, szociális gondozó és ápoló, cipő alja készítő, hegesztő oktató, mezőgazdasági munkás, munkaerő-piac, pénzügyi ügyintéző, képzés, csatornarendszer karbantartó, munkabér, faipari segédmunkás, targoncavezető, segítség